» Đóng góp ý kiến

Đóng góp ý kiến

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Điện thoại: 02943.841.556

Email: nongthonmoi@travinh.gov.vn

Bản đồ Nông thôn mới tỉnh Trà Vinh