» Tin tức và Sự kiện » Văn hóa, xã hội và môi trường

Văn hóa, xã hội và môi trường

Kết quả tham gia dự thi Sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 tại Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long “Liên kết cùng phát triển” Đồng Tháp năm 2022

Từ ngày 28/4 đến ngày 03/5/2022, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và …

Xem thêm »

Huy động nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu là đưa du lịch của tỉnh dần …

Xem thêm »

Cán bộ công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Trà Vinh chung tay thực hiện tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới

D:\SON HUYEN LINH\QUAN TRỌNG\HÌNH\Vận chuyển rác lên xe.jpg

Cán bộ công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Trà Vinh chung tay thực hiện tiêu chí quốc gia …

Xem thêm »