» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » ĐỔI THAY TRÊN QUÊ HƯƠNG XÃ NÔNG THÔN MỚI

ĐỔI THAY TRÊN QUÊ HƯƠNG XÃ NÔNG THÔN MỚI

 

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cầu Kè luôn được sự quan tâm của các cấp các ngành, tạo nên sức mạnh to lớn làm đổi thay toàn diện nông thôn trên địa bàn huyện. Nổi bật là đến nay toàn huyện đã có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. Đến nay, huyện đang dốc toàn lực để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở các xã đăng ký đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Theo đó đối với xã Phong Thạnh, sau quá trình thực hiện xây dựng thành công xã nông thôn mới, xã đã có sự đổi thay rõ rệt, qua đây cho thấy rằng sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng lòng, chung sức của người dân xã Phong Thạnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đầu tiên khi đến nơi đây thấy rõ hệ thống giao thông với các công trình giao thông đồng bộ, hoàn thiện, ấp liền ấp, xã liền xã. Hệ thống thủy lợi liên xã được xây dựng phù hợp với quy hoạch, thời gian qua xã thực hiện phát hoang kết hợp vận động xã hội hóa kinh phí vật tư để rải các mặt đường, đảm bảo giao thông trong mùa mưa, thực hiện ở các tuyến trên địa bàn xã. Đến nay nhà sinh hoạt cộng đồng ở các ấp được xây dựng đầy đủ khang trang, cùng với việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch đẹp đã thay đổi khác biệt vùng quê Phong Thạnh. Ngoài ra, các công trình phúc lợi công cộng như: Trụ sở UBND, trường học, trạm y tế… đều được đầu tư xây mới, nâng cấp nhằm đảm bảo tính bền vững, kiên cố, thuận tiện và đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hệ thống điện sinh hoạt và cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn quy trình phục vụ cho toàn bộ hộ dân cư trong xã. Bên cạnh sự đổi thay tích cực về hạ tầng kinh tế – xã hội, chất lượng đời sống của bà con nhân dân trong xã cũng ngày càng được nâng cao.

C:\Users\Administrator\Desktop\329422451_193659493283906_7524422522377792683_n.jpg

Ảnh: Tuyến đường hoa ấp Cây Gòn, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM nâng cao, đem lại sự chuyển biến tích cực, rõ nét ngay từng hộ gia đình, từng ấp.Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu (giao thông, điện, nước sạch, trường học, trạm y tế xã,…), tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tổ chức sản xuất theo hướng vi sinh an toàn và liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; từng bước áp dụng sản xuất nông nghiệp đồng bộ cơ giới hóa.Tập trung áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ, quy trình sản xuất an toàn, sản xuất nông nghiệp tốt gắn với lựa chọn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế để tăng giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác. Tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức phân loại, xử lý rác cho từng hộ gia đình.Tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi. Khắc phục ô nhiễm môi trường, áp dụng công nghệ xử lý tiến bộ và các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện của xã để xử lý hiệu quả rác thải, nước thải. Làm đẹp cảnh quan các công trình công cộng. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội nông thôn: Tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Với sự quyết tâm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, có thể tin tưởng rằng xã Phong Thạnh sẽ có những bước phát triển đột phá trong tương lai, qua đó sớm về đích nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐPNTM tỉnh