» Tin tức và Sự kiện » Điểm sáng nông thôn mới » Phụ nữ Châu Thành tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Châu Thành tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

 

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ có tính chiến lược trong phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước ta, nhằm phát triển toàn diện chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo hướng hiện đại, gắn với việc xây dựng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn nét văn hóa đặc trưng ở nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa thànhh giữa thành thị với nông thôn, tiến tới mục tiêu nông thôn văn minh. Với mục đích và ý nghĩa ấy, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành đã có nhiều cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Châu Thành có tổng số hội viên là 26.023 hội viên. Để góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành cùng với các xã thị trấn tập trung vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

C:\Users\Administrator\Desktop\309650371_832368151451990_5995149647318942518_n.jpg

Ảnh: Hội phụ nữ huyện Châu Thành chăm sóc tuyến đường hoa tại khu du lịch Cồn Chim, xã Long Hòa, huyện Châu Thành.

Ngoài ra, Hội liên hiệp phụ nữ huyện còn vận động chị em hội viên phụ nữ thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường, chung 152 cuộc, có 2.415 lượt chị em hội viên phụ nữ tham gia, chiều dài hơn 3.700m. Vận động 10 chị em hội viên phụ nữ tổ chức trồng 200 cây Trăm Ổi tuyến Hương Lộ 53, ấp Bến Có (tuyến đường do Hội quản lý) chiều dài 700m, có 10 chị tham gia, ra quân trồng 42 cây điệp tuyến Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh (tuyến đường do hội quản lý) có 15 chị em tham gia; Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ dân phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình đến nay vận động 15.314/21.995 hộ xây dựng hố rác và đóng tiền thu gom rác, hộ chưa có hố rác 3.750, hộ không có điều kiện 1.029, đạt 69,6%. Bên cạnh đó, Hội liên Hiệp phụ nữ còn phối hợp vận động xây dựng các tuyến đường Nông thôn mới nâng cao năm 2022 với 3 xã (Hưng Mỹ, Lương Hòa A, Hòa Minh) trong đó có tuyến đường hoa do phụ nữ phụ trách (Hương lộ 14) đã được UBND huyện công nhận tuyến đường xanh – sạch – đẹp. Đồng thời tham gia dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường Quốc Lộ 60 của xã Song Lộc- Lương Hòa do Huyện ủy phân công phụ trách, tổ chức vận động chị em hội viên phụ nữ tuyên truyền, vận động người dân tham gia được 45 cuộc có 944 chị tham gia, tổ chức trồng 337 hoa Hoàng Yến. Phối hợp Hội LHPN xã Lương Hòa A phát động trồng 500 cây xanh (trong đó có 300 cây Bằng Lăng Tím do tỉnh Hội hỗ trợ) tuyến đường ấp Tân Ngại, xã Lương Hòa A với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăn năm trồng người” kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1898-19/5/2022) có hơn 50 chị em phụ nữ tham gia; Phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền chính sách, vận động Hội viên, phụ nữ và gia đình tham gia BHXHTN và BHYT hộ gia đình được 4 cuộc cho 152 chị em hội viên phụ nữ xã, đến nay vận động được 8.335 người tham gia BHYT HGĐ (trong đó tái 3.576 người, tham gia mới 4.759 người) đạt 416,75 %; Số người tham gia BHXH TN vận động 353 người tham gia (trong đó 343 người tái, 10 người tham gia mới), đạt 70,6%; đồng thời đưa 6 chị là cán bộ Huyện Hội và cơ sở tham dự tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho cán bộ Hội các cấp do Hội LHPN tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức. Phối hợp giữa Hội Nông dân, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và Chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, thực hiện thí điểm tiêu chí “5 có” (có ngôi nhà an toàn; có sinh kế bền vững; có sức khỏe; có kiến thức; có nếp sống văn hóa), tham gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung các hoạt động hỗ trợ điểm ấp Cồn Chim xã Hoà Minh và xã Hưng Mỹ thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Với những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Châu Thành đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Hội liên hiệp phụ nữ Huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục tuyên truyền, động viên phụ nữ trong toàn huyện tích cực chung tay, góp sức xây dựng huyện Châu thành sớm đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP NTM tỉnh