» Giới thiệu » Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

Tên cơ quan: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: số 109, Đ. Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.841.556       Fax: 02943.841.551

Email: vanphongdieuphoitv@gmail.com     

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Trường Giang

Chánh VP

 

0975.80.00.01

2

Huỳnh Kim Nhân

Phó Chánh VP

02943.840.743

0913.98.03.04

3

Phạm Thanh Tiếng

Thành viên

02943.840.054

0985.848.158

4

Phạm Tấn Hưng

Thành viên 

02943.840.322

09.1131.64.64

5

Mai Thanh Điền

Thành viên

02943.841.556

0984978919

6

Lê Thành Trung

Chuyên trách

02943.841.556

0985.036.398

7

Huỳnh Tân Chí

Chuyên trách

02943.841.556

0335362117

8

Thái Huyền Trân

Chuyên trách

02943.841.556

0969.373.467

9

Phạm Đức Tri

Chuyên trách

02943.841.556

0939.312.479

10

Lâm Ngọc Tân

Kế toán

02943.841.551

0788.988.882

11

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Chuyên trách

02943.841.556

0383.745.917