» Tin tức và Sự kiện

Tin tức và Sự kiện

Kết quả tham gia dự thi Sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 tại Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long “Liên kết cùng phát triển” Đồng Tháp năm 2022

Từ ngày 28/4 đến ngày 03/5/2022, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và …

Xem thêm »