» Tin tức và Sự kiện » Điểm sáng nông thôn mới

Điểm sáng nông thôn mới

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 07/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân …

Xem thêm »