» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Xây dựng nông thôn mới: Đa số gặp khó khăn về tiêu chí nhà ở dân cư và hộ nghèo

Xây dựng nông thôn mới: Đa số gặp khó khăn về tiêu chí nhà ở dân cư và hộ nghèo

Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (BCĐ) tỉnh tổ chức cuộc họp, nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng xã văn hóa-nông thôn mới (VH-NTM) đối với 11 xã dự kiến đạt chuẩn trong năm 2018; nghe huyện Tiểu Cần, thị xã Duyên Hải báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM; nêu những khó khăn, vước mắc, đề xuất những kiến nghị. Ông Kim Ngọc Thái, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Hoàng Khải, Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè phát biểu về tình hình XDNTM của huyện tại cuộc họp

Những tháng đầu năm 2018, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM của 11 xã đăng ký, phấn đấu đạt trong năm 2018 (Hòa Thuận, Lương Hòa A, huyện Châu Thành; Đại Phước, Đức Mỹ, huyện Càng Long; Thông Hòa, Tam Ngãi, huyện Cầu Kè; Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang; Đại An, Tập Sơn, huyện Trà Cú; Long Vĩnh, huyện Duyên Hải) và huyện Tiểu Cần, thị xã Duyên Hải công nhận huyện NTM và hoàn thành tiêu chí NTM, đến nay có 2/11 xã đạt 17 tiêu chí, 4/11 xã đạt từ 14 – 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 – 13 tiêu chí; huyện Tiểu Cần có 9/9 xã được công nhận xã VH-NTM, 76/77 ấp NTM, 22.427/24.642 hộ đạt chuẩn NTM, huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM; thị xã Duyên Hải có 5/5 xã đạt xã VH-NTM.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM trên địa bàn các xã, huyện, thị xã hiện nay gặp nhiều khó khăn, như BCĐ một số xã chưa nắm hết văn bản hướng dẫn thực hiện 19 tiêu chí NTM của các sở, ban, ngành tỉnh nên công tác rà soát, đánh giá các tiêu chí chưa đúng, chưa sát với thực tế; một số tiêu chí như nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường khó đạt đến cuối năm 2018; một số xã còn chậm trong rà soát, công nhận ấp văn hóa, ấp NTM và hộ văn hóa NTM; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2018 của các địa phương còn chậm so với kế hoạch…

Phát biểu kết luận, ông Kim Ngọc Thái nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu XDNTM của các xã, huyện, thị xã trong những tháng cuối năm 2018, BCĐ các cấp, các sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền địa phương cần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân trong kiểm tra, giám sát, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thường xuyên kiểm tra, bám sát, đánh giá các tiêu chí để có giải pháp củng cố, nâng chất, hoàn thiện… Đa số các xã khó khăn về tiêu chí nhà ở dân cư và hộ nghèo, các sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền địa phương cần tận dụng các nguồn vốn để thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2018 xây dựng thành công 11 xã NTM; huyện Tiểu Cần, thị xã Duyên Hải phải được công nhận huyện NTM và hoàn thành tiêu chí NTM theo kế hoạch.

Tin, ảnh: PHAN TUẤN