» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Các địa phương cần nỗ lực tập trung hoàn thiện các tiêu chí, phần việc trong xây dựng xã Văn hóa-Nông thôn mới

Các địa phương cần nỗ lực tập trung hoàn thiện các tiêu chí, phần việc trong xây dựng xã Văn hóa-Nông thôn mới

Ngày 1/11, ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí trong xây dựng xã Văn hóa-Nông thôn mới của 11 xã điểm và các thành viên trong Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Ông Kim Ngọc Thái, PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo về kiểm tra công tác xây dựng xã Văn hóa-Nông thôn mới

       Trong Chương trình xây dựng xã văn hóa-nông thôn mới năm 2017, tỉnh có 11 xã điểm tham gia đăng ký thực hiện. Đến cuối tháng 10/2017, qua rà soát của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đến nay đã thực hiện bố trí đầu tư cho 11 xã với tổng kinh phí trên 80,9 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí Giao thông (51 tỷ đồng), Trường học (8,1 tỷ đồng), Cơ sở vật chất văn hóa (10,8 tỷ đồng), Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (1,4 tỷ đồng), Môi trường (3 tỷ đồng) và 6,6 tỷ đồng đầu tư các mô hình phát triển sản xuất, phát triển hợp tác xã.

Tại hội nghị, đại diện 11 xã điểm thực hiện xây dựng xã Văn hóa-Nông thôn mới đã báo cáo về những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí. Qua đó cho thấy, có 08/11 xã có khả năng hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2017, còn lại 3 xã sẽ không thực hiện được là Đại Phước (huyện Càng Long), Lưu Nghiệp Anh (huyện Trà Cú) và Hòa Thuận (huyện Châu Thành).

Riêng 08/11 xã là Hùng Hòa, Ngãi Hùng, Tân Hòa (huyện Tiểu Cần), Thạnh Phú (huyện Cầu Kè), Hòa Minh (huyện Châu Thành), Vinh Kim (huyện Cầu Ngang), Đông Hải (huyện Duyên Hải), Long Toàn (thị xã Duyên Hải) cơ bản đều đạt 19/19 tiêu chí; tuy nhiên các xã trên vẫn còn một số tiêu chí nhỏ trong từng tiêu chí chung cần phải tập trung phấn đấu và tiếp tục hoàn thiện trong cuối năm như: tổ chức họp, xét công nhận hộ, ấp NTM; xây dựng bảng cam kết môi trường, an toàn thực phẩm đối với hộ chăn nuôi và kinh doanh; xây dựng, lắp đặt thùng thu gom rác; mở rộng hệ thống đường ống cung cấp nước máy cho hộ dân…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kim Ngọc Thái đánh giá, tình hình xây dựng xã Văn hóa-Nông thôn mới những tháng cuối năm có bước phát triển, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng các tiêu chí và công nhận hộ, ấp NTM. Đối với các xã chưa đạt được trong năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần tiếp tục phấn đấu và hoàn thành trong năm 2018. Riêng 08/11 xã dự kiến hoàn thành xây dựng xã Văn hóa-Nông thôn mới năm 2017 cần hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình UBND tỉnh công nhận; đồng thời tập trung rà soát lại các phần tiểu tiêu chí đang thực hiện để sớm hoàn thành theo cam kết với tỉnh.

Đối với các tiêu chí về Thu nhập, Hộ nghèo phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, đảm bảo việc tính đúng, tính đủ, không chạy theo thành tích. Một số nội dung mà các địa phương cần thực hiện tốt như tiêu chí về Tổ chức sản xuất, trong đó phải chú trọng đến vai trò kinh tế tập thể, HTX, THT nếu thực hiện tốt sẽ tác động tích cực trong liên kết tiêu thụ đầu ra sản phẩm; tăng giá trị sản xuất hàng hóa của nông dân và giải quyết việc làm cho người dân địa phương; góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

HỮU HUỆ