» File » Kế hoạch số: 54/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018

Kế hoạch số: 54/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018

Kế hoạch số: 54/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018


Kế hoạch số: 54/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018
Phiên bản
Lượt tải60
Kích cỡ tập tin1.03 MB
Ngày đăng26/02/2019
Ngày cập nhật26/02/2019
Tải về