» File » Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Người khuyết tật


Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012
Phiên bản
Lượt tải176
Kích cỡ tập tin129.50 KB
Ngày đăng05/07/2018
Ngày cập nhật05/07/2018
Tải về