» File » Quyết định 2394/QĐ-UBND v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nội dung tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” ban hành tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 2394/QĐ-UBND v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nội dung tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” ban hành tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 2394/QĐ-UBND v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nội dung tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa, nông thôn mới" ban hành tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh


Quyết định 2394/QĐ-UBND v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nội dung tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa, nông thôn mới" ban hành tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Phiên bản
Lượt tải56
Kích cỡ tập tin87.32 KB
Ngày đăng20/02/2019
Ngày cập nhật20/02/2019
Tải về