» File » Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh TV giai đoạn 2016 – 2020

Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh TV giai đoạn 2016 – 2020

Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh TV giai đoạn 2016 - 2020


Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh TV giai đoạn 2016 - 2020
Phiên bản
Lượt tải68
Kích cỡ tập tin367.92 KB
Ngày đăng20/02/2019
Ngày cập nhật20/02/2019
Tải về