» File » Quyết định số: 151/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định số: 151/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định số: 151/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh


Quyết định số: 151/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Phiên bản
Lượt tải359
Kích cỡ tập tin2.90 MB
Ngày đăng26/02/2019
Ngày cập nhật26/02/2019
Tải về