» File » Quyết định số: 222/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)

Quyết định số: 222/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)

Quyết định số: 222/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)


Quyết định số: 222/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)
Phiên bản
Lượt tải50
Kích cỡ tập tin1.03 MB
Ngày đăng20/02/2019
Ngày cập nhật20/02/2019
Tải về