» File » Quyết định số: 686/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 686/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số: 686/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020


Quyết định số: 686/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020
Phiên bản
Lượt tải72
Kích cỡ tập tin575.94 KB
Ngày đăng20/02/2019
Ngày cập nhật20/02/2019
Tải về