» File » Quyết định số: 687/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chuẩn “Ấp văn hóa, nông thôn mới; Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định số: 687/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chuẩn “Ấp văn hóa, nông thôn mới; Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định số: 687/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chuẩn "Ấp văn hóa, nông thôn mới; Gia đình văn hóa, nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh


Quyết định số: 687/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chuẩn "Ấp văn hóa, nông thôn mới; Gia đình văn hóa, nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Phiên bản
Lượt tải86
Kích cỡ tập tin398.05 KB
Ngày đăng20/02/2019
Ngày cập nhật20/02/2019
Tải về