» File » Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ tài chính, hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Link 1: TT292014 TTLT29BLDTBXH-BTC(1)

Link 2: TT292014 TTLT29BLDTBXH-BTC(2)


Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
Phiên bản
Lượt tải79
Kích cỡ tập tin668.00 KB
Ngày đăng05/07/2018
Ngày cập nhật05/07/2018
Tải về