» File » Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012

Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012

Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;


Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012
Phiên bản
Lượt tải61
Kích cỡ tập tin74.42 KB
Ngày đăng05/07/2018
Ngày cập nhật05/07/2018
Tải về