» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh: tổ chức họp Hội đồng thẩm định tỉnh thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Long Hiệp, Tập Sơn và Nguyệt Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Trà Vinh: tổ chức họp Hội đồng thẩm định tỉnh thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Long Hiệp, Tập Sơn và Nguyệt Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Sáng ngày 21/6/2024, tại phòng họp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu tỉnh Trà Vinh tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Long Hiệp, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú và xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan là thành viên Hội đồng. Theo báo cáo tóm tắt của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho thấy, 03 xã Long Hiệp, Tập Sơn và Nguyệt Hóa đều thực hiện và được UBND huyện Trà Cú, Châu Thành thẩm tra đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao (theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025) và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; trình tự xét, công nhận và hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của 03 xã đều đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng tham dự bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận xã Long Hiệp, Tập Sơn và Nguyệt Hóa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Tin, ảnh: Đức Tri

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.