» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Cầu Ngang sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Cầu Ngang sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 15/6/2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Cầu Ngang tổ chức sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị, đến dự có ông Lê Văn Đông, PGĐ. Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện Cầu Ngang và Ban Chỉ đạo của 13 xã trên địa bàn huyện.

Kết quả đến nay, huyện Cầu Ngang có 6/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; 50/90 ấp đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 55,5% và 28.005/32.613 hộ đạt gia đình Văn hóa nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 85,9%.

Mục tiêu phấn đấu của huyện Cầu Ngang, đến cuối năm 2020, hoàn thành 02 tiêu chí huyện nông thôn mới, gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch và tiêu chí số 8 về An ninh, trật tự xã hội; có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Mỹ Hòa và Hiệp Hòa; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây và 01 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (ấp Nhất B).

20200615_101926

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Để đạt được các mục tiêu trên, ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện, đề nghị trên cơ sở rút kinh nghiệm kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục, các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xóa nghèo và xem nhiệm vụ xóa nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cấp các tuyến đường hoa, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương, thường xuyên tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nông thôn mới trên địa bàn.

Tin, Ảnh: Thanh Tiếng

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh