» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phòng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Trà Vinh chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phòng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Trà Vinh chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới

Ngày 01/7/2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phòng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố tổ chức buổi làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và Ban Chỉ đạo xã Long Đức để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại và hoàn thiện quy trình, hồ sơ để đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Trưởng Ban chỉ đạo – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, đến dự có đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và Ban Chỉ đạo xã Long Đức.

Thành phố Trà Vinh, có 01 xã (xã Long Đức), kết quả đến nay, xã Long Đức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, qua thời gian nổ lực, phấn đấu đến năm 2019 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở kết quả này, Ủy ban nhân dân thành phố đang hoàn thiện các nội dung, hồ sơ để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Trung ương thẩm định và công nhận thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Qua buổi làm việc, trên cơ sở dự thảo các hồ sơ, quy trình, thủ tục của Ủy ban nhân dân thành phố đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã góp ý, bổ sung một số nội dung chính trong hồ sơ cũng như kết quả thực tế trên địa bàn xã Long Đức. Để thành phố Trà Vinh sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận hoàn thành nông thôn mới, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Trưởng Ban chỉ đạo – Phó Chủ tịch UBND thành phố, trên cơ sở góp ý của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa vai trò ngành phụ trách tiêu chí, hỗ trợ Ban Chỉ đạo xã Long Đức nâng chất các tiêu chí do ngành phụ trách, đảm bảo đạt đúng theo quy định. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cấp các tuyến đường hoa, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương, thường xuyên tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để thành phố Trà Vinh sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Tin, Ảnh: Thanh Tiếng

Thành viên VPĐP NTM tỉnh