» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Bỏ phiếu xét công nhận xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021

Bỏ phiếu xét công nhận xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021

Chiều ngày 17/3/2022, tại Phòng họp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 06 xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Trong đợt thẩm định lần này có 11 xã được đề nghị, trong đó các xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, gồm: Trường Thọ, huyện Cầu Ngang; xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải; xã An Quảng Hữu, Thanh Sơn, Tân Hiệp, huyện Trà Cú; các xã NTM nâng cao, gồm: xã Đông Hải, huyện Duyên Hải; xã Đại Phước, Đức Mỹ, Tân Bình, huyện Càng Long; xã Ngọc Biên, Đại An, huyện Trà Cú.

Description: C:\Users\Vu\Desktop\275652354_376203544351873_4578358781617101821_n.jpg

Ảnh: Quảng cảnh họp bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với 11 xã thuộc các huyện: Cầu Ngang, Càng Long, Trà Cú, Duyên Hải. Kết quả bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của 11 xã được thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu thống nhất đạt 100%.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đề nghị Văn phòng điều phối NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã NTM nâng cao năm 2021./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh