» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Châu Thành rà soát sản phẩm OCOP (Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch)

Châu Thành rà soát sản phẩm OCOP (Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch)

 Sáng ngày 07/6, Đoàn Công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT do ông Huỳnh Kim Nhân, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành, cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Văn hóa thông tin, lãnh đạo UBND xã Hòa Minh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp.

 

Trong 26 Bộ sản phẩm OCOP đã được ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 27/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tiêu chí thứ 26 là Bộ sản phẩm: Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Hiện tại Bộ tiêu chí này số lượng đạt sản phẩm OCOP của cả nước còn rất thấp và mới mẻ so với nhiều địa phương trong đó có tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi làm việc với huyện Châu Thành sau khi nghe báo cáo kết quả rà soát sản phẩm OCOP “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch” Cồn Chim của Phòng Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo UBND xã Hòa Minh và ý kiến góp ý các đại biểu dự họp. Ông Huỳnh Kim Nhân, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn đánh giá cao kết quả mà địa phương thực hiện, nhìn chung sản phẩm Dịch vụ du lịch cộng đồng Cồn Chim có khả năng đạt sản phẩm OCOP theo qui định. Tuy nhiên để sớm hoàn thiện hồ sơ sản phẩm đề nghị Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Văn hóa thông tin cùng cán bộ chuyên môn của Chi cục PTNT tiếp tục hỗ trợ xã Hòa Minh, chủ thể OCOP bổ sung hoàn thiện các văn bản chứng minh từng nội dung để trình Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện, tỉnh vào cuối năm 2022, để trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tiếng

Chi cục Phát triển nông thôn Trà Vinh