» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Châu Thành tăng tốc về đích nông thôn mới

Châu Thành tăng tốc về đích nông thôn mới

Tăng tốc từ đầu năm 2021, đến ngày 15/6/2021, huyện Châu Thành đã đạt được những kết quả nổi bậc để phấn đấu sớm hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2021 này. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Về cấp xã: Đến nay huyện có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại lại 03 xã chưa được công nhận, gồm: Phước Hảo, Đa Lộc và Hòa Lợi. Hiện nay, 03 xã này tự đánh giá cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí. UBND xã đã trình UBND huyện đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh: Người thực hiện các tuyến đường hoa trên địa bàn huyện Châu Thành

Về các tiêu chí huyện nông thôn mới (9 tiêu chí): Đến nay, huyện tự đánh giá đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, gồm: Thủy lợi, Điện, Sản xuất, An ninh trật tự xã hội và Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Còn lại 03 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 5 về Y tế – Văn hóa – Giáo dục và tiêu chí số 7 về Môi trường, cụ thể các nội dung chưa đạt như sau:

Tiêu chí số 1 về Quy hoạch: UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện (tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 30/3/2021). Huyện đang phối hợp đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đồ án quy hoạch vùng huyện, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2021. Tiêu chí số 5 về Y tế – Văn hóa – Giáo dục: Đã hoàn thành 02 nội dung về Y tế và Giáo dục. Còn lại 01 nội dung về Văn Hóa: UBND huyện đang hoàn thành các hạng mục công trình của nội dung này, cụ thể như: Hạng mục Quảng trường và Sân bóng đá huyện, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9/2021. Hạng mục Nhà thi đấu đa năng và Trung tâm Văn hóa – Thể thao, dự kiến 01/7/2021 sẽ triển khai thi công. Tiêu chí số 7 về Môi trường: Thường xuyên tổ chức các hoạt động cải thiện cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện, xã và phối hợp tốt với các ngành đoàn thể huyện trong việc cải thiện cảnh quan môi trường, trồng thêm các tuyến đường hoa. Các bãi rác (thị trấn, Hòa Lợi và Lương Hòa A) đang thi công thực hiện các hạng mục, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2021.

Ngoài ra, huyện đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã để sớm đưa vào sử dụng và đạt tiêu chí theo qui định.

Ảnh: Công trình trường học huyện Châu Thành

Với kết quả và tiến độ như trên, dự kiến tháng trong 10/2021 sẽ trình Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đánh giá, nhận xét lần1 và với quyết tâm của Ban Chỉ đạo huyện Châu Thành và chỉ đạo quyết liệt Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện Châu Thành sớm đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Tin, ảnh: Thanh Tiếng – Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.