» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh họp dân triển khai Dự án nuôi bò sinh sản ở xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh họp dân triển khai Dự án nuôi bò sinh sản ở xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Ngày 21/6/2019, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang và Ủy ban nhân dân xã Mỹ Long Bắc triển khai thực hiện dự án nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo tại xã. Quy mô đầu tư dự án là 27 con bò cái sinh sản cho 27 hộ nghèo (mỗi hộ 01 con).

Xã Mỹ Long Bắc có tổng diện tích tự nhiên trên 2.609,92 ha; trong đó, đất sản xuất nông nghiệp có khoảng 1.666,16 ha. Toàn xã có 6 ấp, với 2.228 hộ/9.211 khẩu, dân chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi. Cây trồng chính là đậu phộng, bắp với tổng diện tích khoảng 670 ha đậu phộng/vụ/năm; hơn 208 ha bắp/vụ/năm. Vật nuôi chủ yếu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương là con bò, với tổng đàn hiện có khoảng 5.900 con.

Đầu năm Chi cục Phát triển nông thôn lập dự án được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, bước tiếp theo họp dân thông qua các nội dung chính như triển khai dự án đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án.

Ảnh: Toàn cảnh của buổi họp.

Ông Trần Minh Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: Triển khai dự án nuôi bò sinh sản giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã, mong muốn hiệu quả không chỉ về mặt đầu tư, về kinh tế mà quan trọng hơn là hiệu quả về mặt nhận thức xã hội. Góp phần nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân, biết xây dựng kế hoạch, biết tính toán, cân đối thu chi, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tinh thần và ý thức trách nhiệm của chính những người nông dân khi tham gia vào dự án. Qua dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Mỹ Long Bắc làm cho hộ nghèo ngày càng tin tưởng vào tổ chức các chương trình an sinh xã hội của Nhà nước, đồng thời góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của địa phương trong thời gian tới.

Tin, Ảnh: Đức Tri

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh