» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

Công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 04/03/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 310/QĐ-TTg công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

  C:\Users\Vu\Desktop\275307466_1043037756293458_7597943376706254683_n.jpg C:\Users\Vu\Desktop\274977018_3130221643925836_8647469457089267512_n.jpg

Ảnh: Đoàn khảo sát Trung ương kiểm tra nông thôn mới huyện Châu Thành.

Cũng tại quyết định, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Châu Thành nâng cao chất lượng các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh, có 06/9 đơn vị cấp huyện (huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh) được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐPNTM tỉnh