» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Đại hội Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn (Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn (Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 27/5/2022, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn (Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT) tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến dự có Đồng chí Đoàn Văn Khương – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT và toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn.

C:\Users\Vu\Desktop\283390868_1669019473479571_693746745960285682_n.jpg

Ảnh: Đại hội Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký.

Hiện nay, Chi bộ có 18 đảng viên (trong đó 17 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị và 08 đảng viên nữ). Nhiệm kỳ qua, Chi bộ có chức năng lãnh đạo chính trị, tư tưởng, giáo dục đảng viên và quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về phát triển nông thôn như: Chương trình phát triển nông thôn và quy hoạch bố trí dân cư, Kinh tế hợp tác và Trang trại, ngành nghề nông thôn, làng nghề, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm…Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã chú trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến toàn thể đảng viên trong chi bộ. Chi bộ thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc cho cán bộ đảng viên trong cơ quan. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo quán triệt đến toàn thể đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

C:\Users\Vu\Desktop\283981005_340899871435950_8886187233242802026_n.jpg

Ảnh: Ban Chấp hành Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt tại Đại.

Tại đại hội Chi bộ đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu và biểu quyết đều thống nhất các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, gồm: (1) Chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; (2) 100% đảng viên và quần chúng trong chi bộ được học tập các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; (3) 100% đảng viên thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, chi bộ xây dựng và thực hiện ít nhất 01 mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Hàng năm chi bộ được Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá là chi bộ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; hàng năm chi bộ có xây dựng và thực hiện ít nhất 02 mô hình dân vận khéo (01 mô hình tập thể và 01 mô hình cá nhân); (5) Công đoàn cơ sở Chi cục Phát triển nông thôn được Công đoàn cấp trên đánh giá là đoàn thể vững mạnh; (6) Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ được đánh giá cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; (7) Trong nhiệm kỳ, phát triển mới 02 đảng viên; (8) Hàng năm cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, gồm 5 đồng chí, đồng chí Huỳnh Kim Nhân – Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tn, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh