» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Đông Hải tập trung thực hiện nâng chất xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025

Đông Hải tập trung thực hiện nâng chất xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025

Nhờ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao nên đời sống của người dân xã Đông Hải, huyện Duyên Hải ngày càng được nâng lên đáng kể. Từ đó, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực tiếp tục nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Tính đến nay, xã Đông Hải đã thực hiện đạt 15/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 (theo Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh), gồm: Tiêu chí số 2 Giao thông, tiêu chí số 3 về Thủy Lợi, tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí số 6 về Văn hóa, tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về Thu nhập, tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều, tiêu chí số 12 về Lao động, tiêu chí số 15 về Hành chính công, tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 17 về Môi trường, tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống và tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 5 về Trường học, tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tiêu chí số 14 về Y tế.

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2022\Bài viết\Bài viết đợt 3\Đông Hải Quyết tâm đạt tiêu chí NTM nâng cao\1.jpg

Ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Đông Hải

Trong năm 2022, xã quyết liệt nâng chất hoàn thành các tiêu chí còn lại. Xác định nhân dân là chủ thể thực hiện và là người được hưởng lợi từ Chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, địa phương rất quan tâm công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân hưởng ứng tham gia và mọi công việc trước khi triển khai đều được Ban Chỉ đạo xã đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, thống nhất. Chính vì vậy, chương trình huy động được nhiều nguồn lực tham gia, nhất là sự đóng góp từ nhân dân. Các công trình cũng nhận được nhiều sự trợ lực của dân, nhất là xây dựng các chỉ tiêu gia đình văn hóa, tăng thu nhập, phát triển kinh tế và gìn giữ tiêu chí môi trường sạch sẽ, tạo cảnh quan tươi sáng cho xã NTM nhiều năm liền.

Dù đã đạt được tiêu chí xã NTM, nhưng Đảng ủy, chính quyền xã vẫn luôn chỉ đạo các ấp, cán bộ phụ trách phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Như ở tiêu chí văn hóa, xã đã xây dựng nhà văn hóa với quy mô 250 chổ ngồi với diện tích 500 m2 được trang trí thiết bị đảm bảo đúng quy định; sân vận động xã với diện tích chung 15.000m2; công viên xã diện tích 2.000m2 có bố trí lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời 26 bộ dụng cụ vui chơi, giải trí tập thể dục,…tạo sân chơi cho bà con sau ngày làm việc mệt mỏi. Đáng kể, số lượng hộ dân thực hiện các mô hình có cảnh quan đẹp tạo nên nét đẹp đặc trưng cho NTM nâng cao Đông Hải ngày càng nhiều, nâng tỷ lệ hộ có cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp của xã lên 100% hộ hiện sinh sống tại các tuyến đường trục xã, trục ấp, đạt theo yêu cầu chỉ tiêu đặt ra.         

Để nâng chất hoàn thành được các tiêu chí xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022, Đông Hải phải nỗ lực tập trung thực hiện hoàn thiện 04 tiêu chí còn lại. Tuy các tiêu chí này rất khó, nhưng trên tinh thần quyết tâm cao nên chính quyền địa phương luôn dồn sức khắc phục, thường xuyên sâu sát địa bàn để thuyết phục, vận động nhân dân cùng hưởng ứng, hiện xã đã và đang khẩn trương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới; tranh thủ các nguồn vốn từ các ngân hàng để nhân dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương; vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất nhất là chuyển từ hình thức nuôi tôm truyền thống sang hình thức nuôi tôm thâm canh mật độ cao, khuyến khích Nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, chú trọng đàn bò, dê,… góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế của địa phương; chỉ đạo các ấp duy trì thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần; tổ chức lại sản xuất, quyết liệt thúc đẩy các hình thức hợp tác, liên kết; xây dựng khu nuôi tôm công nghiệp sản xuất theo mô hình VietGAP đảm bảo tôm sạch, chất lượng cao trở thành sản phẩm chủ lực của xã; khuyến khích đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại, du lịch dựa vào lợi thế tiềm năng kinh tế biển tại địa phương.

Tin, ảnh: Huyền Trân

VPĐPNTM tỉnh