» File » Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới NTM thông minh năm 2023

Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới NTM thông minh năm 2023


Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới NTM thông minh năm 2023
Phiên bản
Lượt tải14
Kích cỡ tập tin12.00 KB
Ngày đăng26/04/2023
Ngày cập nhật26/04/2023
Tải về