» File » Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025


Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
Phiên bản
Lượt tải27
Kích cỡ tập tin12.00 KB
Ngày đăng24/10/2022
Ngày cập nhật24/10/2022
Tải về