» File » XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

1-QĐ-2110-cong nhan xã Long Đức dat chuan ntm nang cao nam 2019

2-QĐ-2186-UBND-công nhận xã Tân Hùng đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019

3-QĐ-606-UBND-công nhận Phú Cần NTM nâng cao 2020

4-QĐ-704-UBND-công nhận xã Ninh Thới NTM NC năm 2020

5-QĐ-705-UBND-công nhận xã Mỹ Long Bắc NTM NC năm 2020

6-QĐ-706-UBND-công nhận xã Mỹ Long Nam NTM NC năm 2020

7-QĐ-707-UBND công nhận xã Thạnh Phú NTM NC năm 2020

8-QĐ-708- UBND-công nhận xã Tân Hòa NTM NC năm 2020

9- QĐ-1173-công nhận xã An Trường NTM NC 2020

10- QĐ-1174- công nhận xã Nhị Long Phú NTM NC 2020

11- QĐ- 1176-công nhận xã Long Vĩnh NTM NC 2020

12-QĐ-440-công nhận xã Phong Phú đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

13-QĐ-441-công nhận xã Long Thới đẠT chuẩn NTM nâng cao 2021

14-QĐ-442-công nhận xã Hùng Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

15-QĐ-443-công nhận xã Hiếu Tử đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

16-QĐ-444-công nhận xã Thông Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

17-QĐ-445-công nhận xã Tam Ngãi đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

18-QĐ-446-công nhận xã An Phú Tân đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

19-QĐ-598-công nhận xã Hiệp Mỹ Đông đạt chuần NTM nâng cao 2021

20-QĐ-599-công nhận xã Long Toàn đạt chuần NTM nâng cao 2021

21-QĐ-600-công nhận xã Dân Thành đạt chuần NTM nâng cao 2021

22-QĐ-683-UBND-công nhận xã Đức Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

23-QĐ-684-UBND-công nhận xã Ngọc Biên đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

24-QĐ-685-UBND-công nhận xã Đông Hải đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

25-QĐ-686-UBND-công nhận xã Đại Phước đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

26-QĐ-687-UBND-công nhận xã Đại An đạt chuẩn NTM nâng ca0 2021

27-QĐ-688-UBND-công nhận xã Tân Bình đạt chuản NTM nâng cao 2021

28-QĐ-617-công nhận xã Hiếu Trung đạt chuẩn NTM NC năm 2022

29-QĐ-618-công nhận xã Long Khánh đạt chuẩn xã NTM NC năm 2022

30-QĐ-818-công nhận xã Hưng Mỹ đạt chuẩn NTM NC 2022

31-QĐ-819-công nhận xã Hòa Minh đạt chuẩn NTM NC 2022

32-QĐ-820-công nhận xã Lương Hòa A đạt chuẩn NTM NC 2022

33-QĐ-821-công nhận xã Trường Long Hòa đạt chuẩn NTM NC 2022

34-QĐ-822-công nhận xã Longf Hữu đạt chuẩn NTM NC 2022

35-QĐ-823-công nhận xã Hòa Tân đạt chuẩn NTM NV 2022

36-QĐ-824-công nhận xã Phương Thạnh đạt chuẩn NTM NC 2022

37-QĐ-825-công nhận xã Mỹ Cẩm đạt chuẩn NTM NC 2022

38-QĐ-826-công nhận xã Châu Điền đạt chuẩn NTM NC 2022


XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO
Phiên bản
Lượt tải58
Kích cỡ tập tin48.00 KB
Ngày đăng29/03/2021
Ngày cập nhật29/05/2023
Tải về