» Tin tức và Sự kiện » Kinh tế và tổ chức sản xuất » HỖ TRỢ BÒ SINH SẢN CHO HỘ NGHÈO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

HỖ TRỢ BÒ SINH SẢN CHO HỘ NGHÈO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Ngày 21/7/2022, tại xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang tổ chức giải ngân kinh phí thu hồi từ dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135 năm 2018, bằng hình thức trao kinh mua bò cái sinh sản cho 07 hộ tham gia dự án (trong đó: 04 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo) trên địa bàn xã Hiệp Mỹ Tây theo chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 năm 2022. Tổng giá trị thực hiện dự án 143.000.000 đ, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 96.000.000 đ phần còn lại cho hộ tham gia dự án đối ứng.

D:\NĂM 2022\DỰ ÁN 2022\HMT\hình bò hộ Phan Văn Thông.jpg

Ảnh: Bò cái sinh sản của Gia đình ông Phan Văn Thông, ấp Mỹ Quý, xã Hiệp Mỹ Tây

Dự án nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi bò, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống, đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Các gia đình sau khi nhận bò chăm sóc, nuôi dưỡng bò theo đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để nuôi dưỡng bò cái sinh sản do dự án hỗ trợ phát triển tốt, đạt mục đích, yêu cầu dự án đề ra.

Sau 3 năm thực hiện dự án (2022 – 2024) các hộ tham gia dự án sẽ hoàn trả 50% mức vốn hỗ trợ ban đầu, nguồn vốn này sẽ luân chuyển cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khác trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện dự án, cho đến khi hết nguồn kinh phí.

Tin, ảnh: Huyền Giang

Chi cục PTNT