» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Hội đồng thẩm định Trung ương Tổ chức Họp thẩm định xét, công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

Hội đồng thẩm định Trung ương Tổ chức Họp thẩm định xét, công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 26/01/2022, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương (gọi tắt là Hội đồng) đã họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả, xem xét, công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị, cùng các ông (bà) là thành viên Hội đồng tham dự (là đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương). Về phí tỉnh Trà Vinh tham dự có ông Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Minh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch UBND huyện Châu Thành và Văn phòng Điều phối NTM huyện.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Ngay từ khi triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo huyện thường xuyên quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong phát triển kinh tế xã hội đến cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trong huyện, phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Châu Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát huy dân chủ và vận động, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của Nhân dân. Một số kết quả nổi bật đạt được như sau: Kinh tế – xã hội không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn năm 2010 – 2020 đạt trên 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; tỷ trọng nông nghiệp 43,89%; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng 30,25%; tỷ trọng dịch vụ 25,86% trong tổng sản phẩm xã hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 52,45 triệu đồng/người/năm (tăng 41,35 triệu đồng so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 0,7% (giảm 22,55% so với năm 2011). Đặc biệt, huyện đã hoàn thành Chương trình mục tiêu 135, không còn xã đặc biệt khó khăn. Lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm đúng mức, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, huyện Châu Thành đã có 13/13 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng, đa số các thành viên Hội đồng đánh giá rất cao sự vào cuộc quyết liệt và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị huyện Châu Thành, cũng như tỉnh Trà Vinh trong xây dựng huyện NTM và rất đồng tình, thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN& PTNT, Trần Thanh Nam đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của huyện Châu Thành, đặc biệt là việc tập trung chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ NN& PTNT đề nghị huyện Châu Thành cần quan tâm đến việc phát triển nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà huyện đã xác định như: lúa hữu cơ, mô hình lúa – tôm, cây có múi, cây dừa; quan tâm xây dựng văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tiếp tục quan tâm khắc phục một số ít ý kiến người dân chưa hài lòng và định hướng xây dựng NTM nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa. Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng, kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân và khảo sát thực tế xây dựng NTM tại huyện Châu Thành, Thứ trưởng Bộ NN& PTNT yêu cầu huyện Châu Thành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM./.

Tin, ảnh: Thanh Tiếng

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh