» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Hội thảo triển khai Các điều kiện để được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ xây dựng nhãn hàng, nhãn hiệu của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hội thảo triển khai Các điều kiện để được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ xây dựng nhãn hàng, nhãn hiệu của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trà Vinh là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng. Thời gian qua, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong xu thế chung của thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ từ cơ quan chức năng; sản phẩm nông nghiệp, thủy sản cần đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Vì vậy, công tác xây dựng nhãn hiệu, chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp luôn được tỉnh quan tâm thực hiện.

Trước những định hướng quan trọng đó, được sự ủy quyền của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT vào ngày 19/7/2019, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản triển khai cho các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh về các điều kiện để được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; các hồ sơ thủ tục cần thiết để được hỗ trợ xây dựng nhãn hàng, nhãn hiệu.

Về dự buổi hội thảo có đại diện lãnh đạo của Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và khoảng 60% số Hợp tác xã nông nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh.

Ảnh : Các đại biểu dự hội nghị triển khai

Qua hội thảo, các Hợp tác xã đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc muốn nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp trước mắt phải đảm bảo đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; đồng thời phải có nhãn hàng, nhãn hiệu cụ thể rõ ràng, sản phẩm phải được truy xuất nguồn gốc xuất xứ.

Song song đó, các Hợp tác xã nông nghiệp cũng hiểu rõ, bản thân cần phải đáp ứng những điều kiện cần thiết như thế nào để có thể tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của tỉnh về xây dựng nhãn hàng, nhãn hiệu và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Việc xây dựng nhãn hàng, nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh là một trong những hướng đi trọng tâm rất cần thiết và mang lại hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân nói riêng và các Hợp tác xã nói chung trong thời gian tới. Mục tiêu này luôn xuyên suốt trong thời gian tới./.

                                                                                                                              Tin, ảnh: Hồng Yến

Chi cục Phát triển nông thôn Trà Vinh