» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Họp đề nghị xét, công nhận 03 xã Hòa Lợi, Phước Hảo, Đa Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Họp đề nghị xét, công nhận 03 xã Hòa Lợi, Phước Hảo, Đa Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Chiều ngày 05/10/2021, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Trà Vinh tổ chức họp thẩm định, bỏ phiếu đề nghị xét cho 03 xã Hòa Lợi, Phước Hảo, Đa Lộc, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ông Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan là thành viên trong Hội đồng. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới cho thấy, 03 xã Hòa Lợi, Phước Hảo, Đa Lộc đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020) và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; quy trình xét công nhận và hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của 03 xã đều đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng tham dự bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận 03 xã Hòa Lợi, Phước Hảo, Đa Lộc, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Tin, ảnh: Thành Trung.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.