» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Họp giao ban trực tuyến về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM của 17 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019

Họp giao ban trực tuyến về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM của 17 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019

Sáng ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của 17 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh (BCĐ), chủ trì cuộc họp; cùng tham dự có lãnh đạo một số Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của 17 xã đăng ký, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Kết quả đến nay, có 02/17 xã đạt 19/19 tiêu chí; 13 xã đạt từ 14-18 tiêu chí và 02 xã đạt dưới 14 tiêu chí. Mặc dù có một số xã trong 17 xã chưa có tiêu chí đạt trong 6 tháng đầu năm 2019, tuy nhiên các nội dung của tiêu chí cơ bản sắp hoàn thành. Bên cạnh đó, trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất, đã xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả, điển hình như: Mô hình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” tại huyện Tiểu Cần và Cầu Kè, mô hình trồng bắp chuyển đổi gen tại huyện Trà Cú,… đã góp phần tăng thu nhập của hộ gia đình. Nhiều tuyến đường hoa, tuyến đường có đèn thắp sáng ngày càng được tăng lên, điển hình là các xã của huyện Càng Long và Cầu Kè,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm các kết quả đã đạt được, các tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.

Trước những kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ cuối năm 2019, Đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo đánh giá chính xác kết quả thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để tập trung tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, đoàn thể, người dân trong xây dựng nông thôn mới; Cấp xã đánh giá chính xác hơn nữa các tiêu chí theo quy định; Tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhất là huyện Cầu Kè phải hoàn thành 100% số xã và các tiêu chí huyện nông thôn mới và đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Huyện Càng Long phấn đấu chậm nhất đến ngày 15/10/2019 phải có 70% số xã đạt nông thôn mới, các xã còn lại của huyện phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên và đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM để đủ điều kiện đăng ký đạt NTM vào năm 2020; Đối với các xã hiện nay có số tiêu chí đạt dưới 12 tiêu chí phải khẩn trương tổ chức thực hiện các tiêu chí gần đạt và đề nghị đánh giá công nhận tiêu chí đã đạt; Các địa phương phải tập trung giải ngân và kết hợp lồng ghép các nguồn vốn khác để thực hiện đạt các tiêu chí còn lại; Tập trung chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí lên quan đến nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân, môi trường,…; Các Sở, ngành tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể các xã đánh giá các tiêu chí; Văn phòng Điều phối NTM tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp các ngành điều phối, tháo gỡ khó khăn cho địa phương,…

Tin, ảnh: Thành Trung

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.