» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Họp góp ý dự thảo Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

Họp góp ý dự thảo Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thường trực Ban xây dựng Đề án) đã phối hợp với các thành viên là các Sở, Ban ngành tỉnh và địa phương xây dựng dự thảo Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025.

Ngày 04/11, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban xây dựng Đề án (theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý của các thành viên Ban xây dựng Đề án. Thay mặt Ban xây dựng Đề án, đồng chí Huỳnh Kim Nhân, Phó Chánh Văn Phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thành viên Ban xây dựng Đề án đã tóm tắt quá trình xây dựng Đề án, một số nội dung chính của Đề án và các vấn đề cần xin ý kiến để hoàn thiện dự thảo Đề án.

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2022\Bài viết\Bài viết đợt 3\Họp góp ý đề án\1.jpg

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư Pháp cơ bản nhất trí với dự thảo, tuy nhiên cần làm rõ một số nội dung, từ ngữ liên quan đến dự thảo Đề án và đề nghị đơn vị soạn thảo Đề án chỉnh sửa bổ sung sao cho thống nhất, khoa học; đồng chí Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đề xuất đơn vị soạn thảo bổ sung kết quả liên kết giữa Hợp tác xã và doanh nghiệp, bổ sung một số hạn chế của Hợp tác xã như năng lực điều hành chưa đồng điều, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, khó liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm (đầu vào, đầu ra), chưa quan tâm xây dựng nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc,…Các ý kiến góp ý của đại biểu, tại cuộc họp về cơ bản, dự thảo Đề án đã đạt được sự đồng thuận cao của các thành viên Ban xây dựng Đề án. Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề mới, quan trọng, còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để đi đến thống nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban xây dựng Đề án đã đồng ý với các ý kiến góp ý và cơ bản thống nhất và khẳng định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, thể hiện khá rõ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến góp ý rất thẳng thắn, trách nhiệm về những vấn đề cần được nghiên cứu, chỉnh sửa và bổ sung vào dự thảo Đề án.

Tin, ảnh: Huyền Trân

VPĐPNTM tỉnh