» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Huyện Trà Cú tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022

Huyện Trà Cú tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022

Sáng ngày 02/3/2022, tại Hội trường Huyện ủy huyện Trà Cú, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình MTQG huyện Trà Cú tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022. Về dự Hội nghị, có Đ/c Dương Văn Triệu, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Trà Cú; Đ/c Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Huỳnh Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có lãnh đạo các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể huyện và Trưởng BCĐ 15 xã trên địa bàn huyện Trà Cú.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị BCĐ huyện Trà Cú đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022. Theo đó, đến nay huyện Trà Cú có 12/15 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (trong đó 09 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận, 3 xã đang trình Hội đồng tỉnh tổ chức họp bỏ phiếu, xét công nhận), 3/15 xã còn lại là: Ngãi Xuyên, Hàm Giang và Kim Sơn đã đạt 15/19 tiêu chí; huyện có 02 xã đạt 20/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng tỉnh tổ chức họp bỏ phiếu, xét công nhận (xã Ngọc Biên và Đại An); về tiêu chí huyện nông thôn mới huyện đã đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Kế hoạch năm 2022, huyện Trà Cú đăng ký 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ngãi Xuyên, Hàm Giang và Kim Sơn; đăng ký xã Tập Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đăng ký phấn đấu xã Đại An đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Dương Văn Triệu, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Trà Cú ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và biểu dương tinh thần của BCĐ các xã trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Mặc dù huyện Trà Cú còn rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của BCĐ các xã và sự hỗ trợ của các Phòng, Ban, ngành huyện, nên đến thời điểm này huyện đã cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Về kế hoạch thực hiện trong năm 2022, Đ/c Dương Văn Triệu đề nghị BCĐ 3 xã: Ngãi Xuyên, Hàm Giang, Kim Sơn tập trung thực hiện để đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ để trình công nhận đạt chuẩn trong năm 2022; BCĐ xã Tập Sơn thực hiện thành công xã nông thôn mới nâng cao và BCĐ xã Đại An phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Dương Văn Triệu đề nghị các thành viên BCĐ huyện và Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tham mưu thành lập lại Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 của huyện Trà Cú, từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ; các Phòng, Ban, ngành huyện và BCĐ các xã để triển khai thực hiện nhằm đạt kế hoạch đề ra trong năm 2022 và là tiền đề để huyện Trà Cú đăng ký xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2023./.

Tin, ảnh: Mai Điền

VPĐP NTM tỉnh