» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trà Cú

Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trà Cú

Chiều ngày 18/6/2019, tại Hội trường UBND huyện Trà Cú, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các Sở, ban ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (BCĐ) huyện Trà Cú tổ chức buổi làm việc về kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của các xã đăng ký, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Trà Cú

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo huyện Trà Cú đã chọn 02 xã Lưu Nghiệp Anh và Định An để làm điểm chỉ đạo về đích xã nông thôn mới và xã Tân Sơn thực hiện xã nông thôn mới nâng cao. Theo báo cáo của BCĐ các xã tự đánh giá đến nay 02 xã Lưu Nghiệp Anh và Định An đều đạt 15/19 tiêu chí, đối với xã Tân Sơn tự đánh giá đạt 13/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Tại cuộc họp, sau khi báo cáo kết quả thực hiện, BCĐ các xã trình bày thêm về những khó khăn, vướng mắc mà xã đang gặp phải liên quan đến các tiêu chí Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Thu nhập, Văn hóa, chỉ tiêu về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch,…đề xuất các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, UBND các xã cũng đã được đại diện các Sở, Ban ngành tỉnh và các phòng, ban ngành huyện phân tích, đóng góp ý kiến về các nội dung còn hạn chế của các xã, góp ý và đề xuất thêm các giải pháp nhằm giúp các xã hoàn thành xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Kim Nhân – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh VPĐP nông thôn mới tỉnh ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của BCĐ huyện và BCĐ các xã trong rà soát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, có đề ra kế hoạch, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đề nghị, BCĐ các xã cần rà soát, xác định nguyên nhân và đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch, về tiêu chí 9 Nhà ở dân cư, đề nghị BCĐ các xã phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê lại số hộ còn nhà tạm trên địa bàn. Về chỉ tiêu Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trong tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, các xã cần phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn rà soát lại số liệu và tích cực vận động người dân đăng ký sử dụng nước sạch khi có hệ thống ống nước kéo qua,… Về hồ sơ đề nghị công nhận, BCĐ xã quan tâm, lưu ý về thời gian đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đối với hồ sơ chứng minh từng tiêu chí. BCĐ huyện, các xã nên có phân công cụ thể từng thành viên phụ trách hỗ trợ vừa hoàn thiện tiêu chí vừa hoàn thiện hồ sơ. Đề nghị BCĐ huyện, xã lưu ý về thời gian thực hiện tổng kết 10 năm Chương trình nông thôn mới theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, có đánh giá và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Thành Trung

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.