» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Lễ công bố xã Đại Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Lễ công bố xã Đại Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Chiều ngày 23/5/2019, tại xã Đại Phước, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Đại Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Trần Văn Khoảnh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng chí Huỳnh Kíp Nổ – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Lê Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Càng Long cùng cán bộ và đông đảo người dân xã Đại Phước đến dự.

Ảnh: Các đại biểu tham dự buổi lễ công bố xã Đại Phước đạt chuẩn NTM.

Đại Phước là xã thứ 5 của huyện Càng Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bước đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp nên xã gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ huyện và xã, sự đóng góp nhiệt tình của nhân dân, xã Đại Phước đã từng bước vượt qua khó khăn và hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đến nay tỷ lệ đường liên xã được cứng hóa đạt 100%; đường trục ấp được bê tông hóa đạt 72%, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 100%. Các công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ đã tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển sản xuất, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân địa phương; tỷ lệ lao động có việc làm của xã đạt 92,4%; lao động qua đào tạo nghề đạt 60,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,14%,…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thành Ôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Càng Long đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phước đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phước cần tiếp tục đề cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao nhận thức hơn nửa của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, nỗ lực giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, bắt tay ngay vào việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã, Ban phát triển ấp, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy những thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới để quê hương xã nhà ngày càng giàu, đẹp, văn minh, hiện đại; chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện chuổi giá trị hàng hóa, phát triển dịch vụ, ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân ở địa phương.

Ảnh: Đ/c Huỳnh Kíp Nổ, PGĐ. Sở NN và PTNT và Đ/c Lê Thanh Dũng, PGĐ. Sở Tài chính trao Quyết định và bằng công nhận xã Đại phước đạt chuẩn NTM.

Dịp này, thay mặt Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, đồng chí Huỳnh Kíp Nổ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và đồng chí Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân xã Đại Phước. UBND tỉnh, huyện, xã cũng đã trao nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Thành Trung

Thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.