» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Nâng chất nông thôn mới trong giai đoạn mới

Nâng chất nông thôn mới trong giai đoạn mới

Đến nay toàn tỉnh có 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 96,47%; còn 03 xã: Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang (huyện Trà Cú), hiện BCĐ huyện Trà Cú đang rà soát và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu cuối năm 2022 xem xét, công nhận. 

Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng: 27 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 628/641 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, ấp nông thôn mới, chiếm 97,97%; trong đó, 32 ấp nông thôn mới kiểu mẫu; 216.378/231.588 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới, chiếm 93,43%. Có 06/09 đơn vị cấp huyện (Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh) được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, huyện Cầu Ngang và Duyên Hải đăng ký đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2022\Bài viết\Bài viết đợt 3\Nông thôn mới trong giai đoạn mới\GTNT xã Hiếu Tử.jpg

Ảnh: Đường GTNT xã Hiếu Tử huyện Tiểu Cần

Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Cầu Ngang đạt 4/9 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 4 về Điện; Tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị – An ninh, trật tự – Hành chính công. Còn lại 05 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí số 5 về Y tế – Văn hóa – Giáo dục; Tiêu chí 6 về Kinh tế; Tiêu chí số 7 về Môi trường; Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống. Huyện Duyên Hải đạt 3/9 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 4 về Điện. Còn lại 06 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí số 5 về Y tế – Văn hóa – Giáo dục; Tiêu chí 6 về Kinh tế; Tiêu chí số 7 về Môi trường; Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống; Tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị – An ninh, trật tự – Hành chính công. Nhằm hỗ trợ huyện Cầu Ngang, Duyên Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, BCĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch phân công các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Nhằm nâng chất nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, phục vụ đời sống Nhân dân, ngày 22/7/2022, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ký Công văn số 444-CV/TU về tăng cường chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tập trung nâng chất nông thôn mới, gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế, mục tiêu là phục vụ nhu cầu đời sống Nhân dân.

Với quan điểm đó, những tháng đầu năm 2022, BCĐ tỉnh đã cùng với các sở, ngành và địa phương tập trung phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội. Từ nguồn vốn của địa phương và lồng ghép các chương trình, dự án, BCĐ cấp huyện, xã tích cực vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, ngày công lao động để thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng nhằm hoàn nâng cao các tiêu chí, nhất là giao thông, 08 tháng đầu năm 2022, các địa phương triển khai xây dựng 08 dự án trong đó: Hoàn thành 01 dự án; đang triển khai thi công 05 dự án; chuẩn bị khởi công mới 02 dự án) với tổng mức đầu tư trên 1.247,7 tỷ đồng, xây dựng 61,22km đường, 21 cầu. Thực hiện 24 công trình duy tu, sửa chữa trên các tuyến Đường tỉnh, Đường huyện từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn Ngân sách trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu phí đường bộ (trong đó: Đang triển khai thi công 19 công trình, 03 công trình đang lựa chọn nhà thầu thi công, 02 công trình đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch lựa chọn nhà thầu) với tổng mức đầu tư trên 84,663 tỷ đồng, duy tu, sửa chữa 56,39km đường, 03 cầu nhằm góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa khu vực vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, BCĐ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi đã và đang triển khai nâng cấp sửa chữa 22 gói thầu xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh (14 công trình nạo vét kênh cấp II; 06 công trình sửa chữa, thay mới cửa cống; 02 công trình gia cố sạt lở), tổng kinh phí đầu tư 31,789 tỷ đồng; triển khai thi công xây dựng 34 cống nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp, tổng mức đầu tư 358,3 tỷ đồng, đầu tư xây dựng trạm bơm Kênh 3 tháng 2 tổng mức đầu tư 244,63 tỷ đồng, xây dựng công trình nạo vét 18 tuyến kênh thủy lợi, tổng mức đầu tư 387,3 tỷ đồng; xây dựng 15 trạm bơm điện, kênh bê – tông phục vụ sản xuất nông nghiệp, tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng. 

Nhờ đó, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trong những tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có 1.866,5ha đất trồng lúa chuyển sang các loại cây trồng khác và nuôi thủy sản: chuyển sang trồng cây hàng năm 390,49 ha; cây lâu năm 1.450ha (cây ăn trái 834,99ha, dừa 615,01ha); kết hợp nuôi thủy sản 13,2 ha, chuyên nuôi thủy sản 12,8ha; cải tạo vườn tạp 69,68ha; huyện Châu Thành và Trà Cú cải tạo giồng tạp 6,7ha.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh,… làm cơ sở để theo dõi, đánh giá hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 như đã đề ra. Đồng thời, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 4014/UBND-NN ngày 06/9/2022 phê duyệt nội dung Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh triển khai xây dựng, hoàn chỉnh Đề án xây dựng tỉnh trà vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025” trình Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện./

Tin, ảnh: Huyền Trân