» Dữ liệu nông thôn mới - OCOP » Chương trình OCOP » PHẤN ĐẤU ĐẠT KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2022

PHẤN ĐẤU ĐẠT KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2022

Sáng ngày 22/9, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh (BCĐ) chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác chỉ đạo phát triển sản phẩm OCOP quý III/2022 và thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh.

Ảnh: Quang cảnh tại cuộc họp.

Về xây dựng và quảng bá sản phẩm OCOP thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng: tổ chức khảo sát hiện trạng và xây dựng hồ sơ sản phẩm tham gia chương trình OCOP của tỉnh năm 2022 với 166 sản phẩm; hỗ trợ làm hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường 05 sản phẩm cho các chủ thể; công nhận thêm 28 sản phẩm OCOP, nâng đến nay toàn tỉnh có 104 sản phẩm OCOP.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cũng như những kiến nghị về công tác phối hợp, vận động tuyên truyền, nguồn kinh phí để thực hiện phát triển sản phẩm OCOP. Kế hoạch đến cuối năm 2022, tập trung rà soát các sản phẩm OCOP đã được các huyện, thị xã, thành phố đăng ký để xây dựng kế hoạch hỗ trợ ở địa phương; tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt II năm 2022, đồng thời nâng hạng các sản phẩm đã được công nhận giai đoạn 2019 – 2021.

Về hoạt động xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, dự kiến tổ chức lớp tập huấn cho các thành viên tổ giúp việc cho BCĐ về công tác xây dựng sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tổ chức tập huấn kinh tế tập thể về đăng ký nhãn hiệu; tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề “Khai thác quyền sở hữu trí tuệ gắn với Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện ghi nhận những ý kiến đóng góp; đánh giá cao những kết quả đạt được của quý III/2022. Các thành viên trong BCĐ, các sở, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện; các đoàn thể đã phát huy vai trò, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiệu quả. Tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp đồng bộ, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022, Trà Vinh có thêm 22 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Lãnh đạo UBND cấp xã, huyện cần phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong phối hợp với các đơn vị, ngành để triển khai thực hiện phát triển sản phẩm OCOP.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tiếng

Thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh