» Dữ liệu nông thôn mới - OCOP » Chương trình OCOP » Phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022

Phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022.

C:\Users\Administrator\Desktop\289073441_979826375920860_7211941881924657785_n.jpg

Ảnh: Sản phẩm đường hoa dừa

Theo đó, phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022 sản phẩm Đường Hoa Dừa, tổng điểm bình quân đạt 95 điểm, sản phẩm tiềm năng 5 sao của chủ thể là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm, địa chỉ tại ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Sản phẩm Đường Hoa Dừa được gửi hồ sơ về Hội đồng cấp Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh) hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo quy định của Chương trình, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng cấp Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia năm 2022.

Tin, ảnh: Mỹ Hương