» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Rà soát kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải và các xã Nhị Trường, Thuận Hòa, Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang

Rà soát kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải và các xã Nhị Trường, Thuận Hòa, Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang

Nhằm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 2061/QĐ-UBNN ngày 30/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 25/3/2021, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Duyên Hải và huyện Cầu Ngang tổcchức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19/19 tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải và các xã: Nhị Trường, Thuận Hòa, Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang. Đây là các xã đăng ký đạt chuẩn và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2021.

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_20210402_090558.jpg

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc tại xã Đôn Xuân

Qua kết quả rà soát, đến nay xã Đôn Xuân đạt 16/19 tiêu chí (còn lại 03 tiêu chí chưa đạt là: tiêu chí số 5 về Trường học, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư và tiêu chí số 10 về Thu nhập); xã Nhị Trường đạt 15/19 tiêu chí (còn lại 04 tiêu chí chưa đạt: tiêu chí số 5 về Trường học, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 16 về Văn hóa và tiêu chí số 17 về Môi trường và ATTP); xã Thuận Hòa đạt 14/19 tiêu chí (còn lại 05 tiêu chí chưa đạt: tiêu chí số 5 về Trường học, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về Thu nhập, tiêu chí số 16 về Văn hóa và tiêu chí số 17 về Môi trường và ATTP); xã Thạnh Hòa Sơn đạt 15/19 tiêu chí (còn lại 04 tiêu chí chưa đạt: tiêu chí số 5 về Trường học, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 16 về Văn hóa và tiêu chí số 17 về Môi trường và ATTP).

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_20210402_090626.jpg

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc tại xã Nhị Trường

Phát biểu tại buổi làm việc, Đ/c Lê Văn Đông – Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT – Trưởng đoàn công tác ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của BCĐ các xã trong thực hiện 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đề nghị BCĐ các xã ghi nhận các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn công tác để điều chỉnh lại báo cáo, có kế hoạch, giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt và nâng chất các tiêu chí đã đạt. Về trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị BCĐ các xã bám sát và thực hiện đúng trình tự, các bước theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đối với các tiêu chí đã được huyện kiểm tra, công nhận đạt tiêu chí, đề nghị BCĐ các xã phối hợp với các phòng, ngành huyện để hoàn thiện hồ sơ chứng minh, xác nhận tiêu chí./.

Tin, Ảnh: Tân Chí

Thành viên VPĐP NTM tỉnh