» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Sơ kết sơ kết 9 tháng đầu năm kết quả thực hiện các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh năm 2021

Sơ kết sơ kết 9 tháng đầu năm kết quả thực hiện các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh năm 2021

Sáng ngày 22/9/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh (BCĐ) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm kết quả thực hiện các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đề ra kế hoạch giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2021.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu phòng họp Tỉnh ủy

Về dự Hội nghị tại các điểm cầu, có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh; các ông (bà) Phó Trưởng BCĐ, các thành viên BCĐ; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; BCĐ các huyện, thị xã và thành phố và đại diện Bí thư Đảng ủy một số xã tiêu biểu.

Kết quả trong 9 tháng đầu năm, việc tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhìn chung có sự chỉ đạo tập trung quyết liệt, huy động nguồn lực và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, kinh tế – xã hội tỉnh nhà tuy chịu sự tác động của dịch bệnh, thiên tai nhưng cũng có sự tăng trưởng; cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đầu tư, đời sống xã hội nông thôn ổn định. Kết quả cụ thể đến tháng 9 năm 2021: Huyện nông thôn mới: Huyện Châu Thành đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, tổng số đến nay, toàn tỉnh có 05/9 đơn vị cấp huyện (huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Xã nông thôn mới: Đã thẩm định 03 xã: Phước Hảo, Đa Lộc và Hòa Lợi, huyện Châu Thành. Nâng tổng số đến nay, toàn tỉnh có 72/85 xã đạt 19/19 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 84,7% (trong đó, có 69 xã có Quyết định công nhận); 13 xã còn lại, trong đó có 07 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, chiếm tỷ lệ 8,2% và 06 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 7,1%. Xã nông thôn mới nâng cao: Năm 2021, có 20 xã đăng ký NTM nâng cao, đến nay có 04/20 xã đạt 20 tiêu chí, chưa thẩm định. Tổng số đến nay, toàn tỉnh có 11 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Xã nông thôn mới kiểu mẫu: Hiện có 02 xã (Long Đức và Phú Cần) đang triển khai xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Ấp nông thôn mới: có 600/641 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa; ấp nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 93,6% (Trong đó, có 05 ấp nông thôn mới kiểu mẫu). Hộ nông thôn mới: có 212.906/231.101 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, NTM, chiếm tỷ lệ 92,13%. Số tiêu chí đạt bình quân/xã: đạt 18,4 tiêu chí/xã.

Ảnh: Trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Châu Thành

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các Sở, ban ngành đoàn thể tỉnh và các địa phương. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tác động tiêu cực toàn diện đến đời sống xã hội, đồng thời phải đối phó với xâm nhập mặn sâu nội đồng, sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi (cây dừa bị sâu đầu đen, bò bị bệnh viêm da nổi cục),…Từ đó, làm ảnh hưởng đến kết quả xây dựng nông thôn mới như: còn một số xã không tăng tiêu chí, xã đăng ký trong năm có số tiêu chí đạt thấp (13-14 tiêu chí), số Hợp tác xã hoạt động trung bình cao, văn hóa chưa tốt, tỷ lệ giải ngân vốn thấp,.. Dự kiến trong thời gian tới, sẽ còn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, sản xuất hàng hóa, tiêu thụ nông sản, giáo dục, giảm nghèo, biến đổi khí hậu, nguồn lực phân bổ, qui định bộ tiêu chí mới,..

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu phòng họp UBND tỉnh

Để đạt mục tiêu năm 2021 (có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01-02 xã NTM kiểu mẫu, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1 – 1,5%; tăng tỷ lệ gia đình văn hóa, NTM và ấp Văn hóa; Ấp Nông thôn mới) và thực hiện mục tiêu sớm đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới trước năm 2025. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thực hiện tốt các nội dung như sau:

Rà soát, bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG (Nông thôn mới, giảm nghèo và Chương trình phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) và dự báo đánh giá tình hình thực hiện của địa phương; tập trung hoàn thiện phần việc còn lại của huyện Châu Thành (03 xã và 3 tiêu chí huyện NTM), 03 huyện còn lại (Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú) phấn đấu đến cuối năm 2021 đủ điều kiện để đăng ký huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2022 (70% số xã đạt và đạt 6/9 tiêu chí huyện); các Sở, ban ngành tỉnh (thành viên BCĐ), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đánh giá cụ thể các tiêu chí do ngành phụ trách để xác định mức độ đạt cụ thể; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản, phải có sự sáng tạo, vận dụng lồng ghép trong thực hiện 19 tiêu chí NTM; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chú ý tuyên truyền phải gắn với các mô hình, điển hình thực tế, có quy định cụ thể, bắt buộc thực hiện đối với cán bộ, đoàn thể, người dân về vai trò, nhiệm vụ của mình trong xây dựng NTM, kịp thời biểu dương, khen thưởng, xử phạt rõ ràng khi không hoàn thành nhiệm vụ; tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đạt các tiêu chí, ưu tiên, lựa chọn các công trình cần thiết, bức xúc thực hiện trước trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; mục tiêu xây dựng NTM là tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân, tạo cảnh quang môi trường xanh – sạch – đẹp, trong đó chú trọng tổ chức lại sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa, liên kết theo chuỗi giá trị đầu ra cho sản phẩm, vì vậy chuyển đổi sản xuất đặt ra nhiều vấn đề, giải pháp phải thực hiện trong thời gian tới; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và của địa phương, kết nối lại số lao động đã nghỉ việc do dịch bệnh; từng ngành, từng cấp đặt ra nội dung, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu và đưa nhiệm vụ xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và Phong trao xây dựng đời sống văn hóa để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và khen thưởng hàng năm. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở./.

Tin, ảnh: Thanh Tiếng

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh