» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Sức lan tỏa của “Câu lạc bộ Môi trường Cựu chiến binh ấp, khóm” ở tỉnh Trà Vinh

Sức lan tỏa của “Câu lạc bộ Môi trường Cựu chiến binh ấp, khóm” ở tỉnh Trà Vinh

Trước tình trạng môi trường ngày càng có nguy cơ ô nhiễm khắp cả nước và thế giới, trong những năm qua, hội CCB tỉnh Trà Vinh đã có nhiều biện pháp hữu hiệu để làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, trong đó Hội CCB tỉnh đã xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Môi trường CCB ấp, khóm” (CLBMT) góp phần tích cực vừa bảo vệ môi trường (BVMT) vừa xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền và ra mắt các Câu lạc bộ (CLB)

Xác định việc tham gia BVMT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội; nên hầu hết hội viên CCB tự giác chấp hành sự chỉ đạo của thường trực Tỉnh Hội, BCH Hội CCB các cấp tổ chức nhiều cuộc họp tìm giải pháp thực hiện mô hình này, đề xuất với cấp ủy, UBND, triển khai đến các hộ CCB và hộ dân, … Tháng 11/2017 Hội CCB tỉnh tiến hành xây dựng 2 CLBMT làm điểm rút kinh nghiệm ở chi Hội ấp Vĩnh Hội (xã Long Đức, TP. Trà Vinh) và chi Hội ấp Cồn Trứng (xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải). Sau sơ kết rút kinh nghiệm thì Tỉnh Hội chỉ đạo cho nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh, đến cuối năm 2020, Hội đã thành lập 721 CLBMT CCB ở ấp, khóm/755 chi Hội CCB ấp, khóm thuộc 106 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị, thành phố có 21.259 thành viên câu lạc bộ, trong đó hội viên CCB 13.035, CQN 504, hội viên của các đoàn thể, Bộ đội Biên phòng, công an, quân sự, các tổ chức khác và Nhân dân 7.716. Sau đó Thường trực Tỉnh Hội chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động là xây dựng “CLBMT CCB nâng cao toàn diện” có 19 CLB làm điểm chỉ đạo, đến cuối năm 2020 đã xây dựng 395 câu lạc bộ theo hướng nâng cao. Từ đó Chi Hội CCB cùng với “CLBMT CCB ấp, khóm” xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế hoạt động rất nền nếp, đẩy mạnh công tác giáo dục cán bộ, hội viên và Nhân dân về ý thức giữ gìn VSMT bằng các hình thức tập trung và riêng lẻ từng cá nhân, làm cho họ thông suốt và đồng tình ủng hộ

Kết quả hoạt động của CLBMT:

Sau khi ra đời, các CLBMT đã nhanh chóng phối hợp với các đoàn thể vận động hội viên và người dân mở các đợt ra quân làm VSMT 1.934 cuộc có 57.248 lượt người tham gia làm sạch môi trường khu dân cư; Vận động 21.259 hộ CLBMT CCB và 7.552 hộ Nhân dân ký cam kết BVMT; vận động 654 hộ hội viên CCB, CQN và Nhân dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh, 1.027 hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi cách ly nhà ở, thực hiện xây dựng hầm biogas giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phát 13.260 tờ rơi tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; tháo dỡ 4.507 băng rol, bảng hiệu quảng cáo không đúng quy định. Tổ chức thu gom 98 tấn rác thải, trong đó có 2,9 tấn rác thải (chai, lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật), đào đắp sang mặt bằng đường đất giao thông nông thôn 289,6m3 đất, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng dài 11.200m; sửa chữa và gia cố đường đal nông thôn dài 54.602m, 21 cây cầu bê tông; khơi thông và sửa chữa 74 hố ga, 28.472m cống rãnh thoát nước, vớt lục bình, khai thông dòng chảy các tuyến kênh dài 32.800m; phát hoang bụi rậm dài 976.595m các tuyến đường giao thông nông thôn. Ngoài ra CLBM CCB ấp, khóm còn chủ trì trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa chiều dài trên 78km, trồng 428.960 cây hoa và 26.702 cây xanh tạo cảnh quan đường xanh-sạch-đẹp, tổ chức 566 cuộc phát động Nhân dân và hội viên CCB làm vệ sinh hàng rào, sân vườn, ngoài cổng dài 11.036m; vận động 22 hộ xóa cầu vệ sinh trên kênh, rạch, ao hồ; vận động 17 hộ làm chuồng trại chăn nuôi gia súc cách ly hợp vệ sinh; nhân ngày Môi trường thế giới các CLBMT CCB đều vận động toàn dân tham gia BVMT sôi nổi khắp các địa phương làm cho bộ mặt nông thôn cũng như thành thị ở Trà Vinh thật sự đổi mới, đa số ấp xã đạt nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Những CLBMT CCB tiêu biểu như: CLBMT CCB ấp Nhứt, xã Tân Hùng, huyện tiểu Cần; CLBMT CCB ấp Cồn Trứng(xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải…

Kinh nghiệm rút ra điều gì?

Việc xây dựng mô hình CLBMT CCB ấp, khóm đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh Trà Vinh đánh giá cao, trở thành phong trào chung toàn tỉnh. Hội CCB các cấp quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 15 và 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiêu chí số 17 trong “xây dựng nông thôn mới”, chủ động xin ý kiến lãnh đạo và đề ra kế hoạch xây dựng CLNMT CCB ở cấp chi Hội ấp, khóm; triển khai thực hiện, huy động được các ban ngành đoàn thể và Nhân dân cùng tham gia có hiệu quả, có sức lan tỏa và phát triển tốt. Trong triển khai thực hiện có bước đi cụ thể, ban đầu đi chậm có trọng điểm, sau triển khai rộng rãi, sơ kết rút kinh nghiệm kịp thời. Đặc biệt là được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí. Các CLBMT CCB đã xác định được đây là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đồng thời là nhiệm vụ lâu dài nên trong hoạt động của CLB có sáng tạo, có bảng biển hành động theo tuyến đường, duy trì chế độ công tác của CLB theo quy chế, nhiều tấm gương tốt trong hoạt động môi trường. Hoạt động của các CLBMT CCB ấp, khóm thường xuyên củng cố chất lượng hoạt động. Qua kiểm tra, đánh giá hiện có 435 CLBMT ấp, khóm hoạt động tốt, 257 khá, 29 trung bình, không có Câu lạc bộ yếu, kém.

Để nhân rộng mô hình này, Tỉnh hội Trà Vinh chỉ đạo tiếp tục thành lập mới 35 CLBMT CCB đến cuối năm 2021 nâng tổng số 755 CLBMT CCB ở 755 chi Hội CCB ấp, khóm thuộc 106 xã, phường, thị trấn và 9 huyện, thị, thành phố; đến cuối năm 2022 xây dựng 360 Câu lạc bộ Môi trường theo hướng nâng cao, nâng tổng số 755/755 CLBMT nâng cao góp phần xây dựng nông thôn mới trước năm 2025./.

 

C:\Users\Win 7\Downloads\20200918_100253.jpg

Ảnh: Câu lạc bộ môi trường CCB ấp Cồn Trứng xã Trường Long Hòa Thị xã Duyên Hải

 ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trong ấp

Tin, ảnh: Thành Long 

Hội CCB tỉnh