» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » TẬP HUẤN NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NĂM 2023

TẬP HUẤN NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 29-30/5/2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung chuyên môn trong công tác Hội Cựu chiến binh và Chương trình MTQG xây dựng nông, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, cho trên 100 học viên, đối tượng là cán bộ lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các Sở, ban ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: quang cảnh lớp tập huấn

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp nắm rõ các nội dung cụ thể như: Chương trình nông thôn mới, Chương trình OCOP, một số nội dung mới về vay vốn của NH CSXH, Điều lệ Hội Cựu chiến binh VN, nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chương trình hành động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, .. Từ đó nâng cao công tác tuyên truyền, vận động đến mọi tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội Cựu chiến binh các cấp và tiến đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI giai đoạn 2020-2025.

Tin, ảnh: Thanh Tiếng 

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trà Vinh