» Tin tức và Sự kiện » Tập Sơn quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao

Tập Sơn quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, không có điểm dừng, sau khi được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2018, Đảng bộ xã Tập Sơn, huyện Trà Cú tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, quyết tâm xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cuối năm 2022 theo lộ trình đề ra.

Ban Chỉ đạo xã Tập Sơn xác định năm nay sẽ xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Do đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, xã lồng ghép các dự án, các chương trình đầu tư tạo điều kiện thúc đẩy hộ dân tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2022\Bài viết\Bài viêt đợt 2\Tap sơn phan dau dat NTM nâng cao\1.jpg

Ảnh: Trường Tiểu học Tập Sơn, xã Tập Sơn huyện Trà Cú

Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 06 tháng đầu năm 2022, theo đánh giá, xã đạt 9/19 tiêu chí còn lại 10 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí giao thông, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hành chính công, tiếp cận pháp luật, môi trường, chất lượng môi trường sống.

Trên lĩnh vực kinh tế, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tổ chức sản xuất, cơ cấu lại mùa vụ, bố trí lại cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ban Nhân dân các ấp tiếp tục phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa, 06 tháng đầu năm, ấp Trà Mềm, Bến Trị, Ấp Ô chuyển đổi 3,35 ha đất kém hiệu quả sang trồng dừa, cây có múi; chuyển đổi sang nuôi cá lóc, tôm thẻ, nuôi ba ba,… 

Với tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, toàn xã hiện có 14 tổ hợp tác đang hoạt động, gồm tổ hợp tác sản xuất lúa, nuôi bò thịt, trồng màu và tổ hợp tác may. Các tổ hợp tác đang được củng cố, kiện toàn để nâng cao chất lượng. Xã có 01 sản phẩm lạp xưởng Ngọc Hương tham gia chấm điểm OCOP cấp tỉnh.

Thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, 99% hộ sử dụng điện. Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi đạt 99%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được chú trọng, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư và phát huy nội lực, 06 tháng đầu năm, xã hoàn thành 09/09 công trình thủy lợi nội đồng và 01 đê bao, triển khai thi công xây dựng công trình nạo vét 03 kênh cấp II, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Từ sự quyết tâm đến tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, kết quả đạt được hiện nay là động lực để Tập Sơn tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: Huyền Trân

VPĐPNTM tỉnh