» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Thẩm định 03 xã Hưng Mỹ, Hòa Minh, Lương Hòa A, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Thẩm định 03 xã Hưng Mỹ, Hòa Minh, Lương Hòa A, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Ngày 28/3/2023, Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh) do ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trưởng đoàn tổ chức thẩm định hồ sơ và mức độ đạt 19 tiêu chí NTM nâng cao của 03 xã Hưng Mỹ, Hòa Minh, Lương Hòa A, huyện Châu Thành. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Thạch Thị Sa Thy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện và Ban Chỉ đạo 03 xã Hưng Mỹ, Hòa Minh, Lương Hòa A cùng tham dự.

C:\Users\Administrator\Desktop\336616902_592668579459161_5144506111469142399_n.jpg

Ảnh: Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Trưởng đoàn thẩm định phát biểu tại buổi thẩm định

Xã Hưng Mỹ được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 (tại Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 27/12/2014), xã Hòa Minh được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 2/7/2018), xã Lương Hòa A được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 9/4/2019)Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, 03 xã đều có xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời đề ra các giải pháp phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững,….Đến nay, tỷ lệ đường của 03 xã được bảo trì hàng năm đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định, đạt 100%; tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp được cứng hóa và bảo trì hàng năm, đạt 100% và có các hạng mục cần thiết theo quy định, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp, đạt trên 90%; trên 96% hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của 03 xã đạt trên 64,89 triệu đồng/người/năm. Các xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xã nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Đông ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của BCĐ 03 xã Hưng Mỹ, Hòa Minh, Lương Hòa A trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao qua các việc có nhiều nội dung tiêu chí được nâng lên so với lúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, qua các ý kiến góp ý của thành viên Đoàn thẩm định, đề nghị BCĐ xã, huyện tiếp thu và hoàn chỉnh lại báo cáo, hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để lấy ý kiến các Sở, ngành tỉnh./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐP NTM tỉnh